Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land