Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer