Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat