Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår