Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om skrantesyke hos hjortedyr