Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler