Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader