Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser