Avfallstransportforordningen 2006: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall