Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav