Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om erfaringer med direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.9.2019
Det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det ble i 2011 utvidet til også å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Foto: Pixabay
Utkast til høringsnotat lagt fram av Det europeiske kjemikaliebyrået 14.6.2019
På initiativ av Nederland har Det europeiske kjemikaliebyrået i Helsingfors utarbeidet et bakgrunnsnotat om mulige fremtidige restriksjoner ved bruk av kunstgress til fotballbaner basert på gummigranulater. En første høring er planlagt igangsatt sommeren 2019.
Norsk forskrift kunngjort 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019

Sider