Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 10.5.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019

Sider