Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Gjennomføringsrapport 2015-2018 lagt fram av Kommisjonen 29.9.2021 med pressemelding
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. EU vedtok i 2012 en revisjon av direktivet for bl.a. å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ble det innført strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og sikring av bedre informasjon ved ulykker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Årsrapport 2019 lagt fram av Kommisjonen 24.9.2021
Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Direktivet fra 2019 om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler trådte i kraft 3. juli 2021 i EUs medlemsland. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Island)
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om initiativet for revisjon av luftkvalitetsregelverket igangsatt av Kommisjonen 23.9.2021 med frist 16.12.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 21.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.10.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.9.2021
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.9.2021

Sider