Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 29.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Årsrapport 2019 lagt fram av Kommisjonen 24.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Island)
Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Direktivet fra 2019 om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler trådte i kraft 3. juli 2021 i EUs medlemsland. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om initiativet for revisjon av luftkvalitetsregelverket igangsatt av Kommisjonen 23.9.2021 med frist 16.12.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 22.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.10.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 21.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.10.2021
Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 21.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.10.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.9.2021
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.9.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 7.10.2021

Sider