Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019. EØS-notat offentliggjort 4.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2019
Høring om erfaringer med direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.9.2019
Det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det ble i 2011 utvidet til også å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Sider