Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norge, Island og Liechtenstein vedtok 13. desember 2019 sammen med EU å innlemme et direktiv i EØS-avtalen som gir landene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag. Stortingets EUEØS-nytt publiserte 27. november en forhåndsomtale av innlemmelsen og om Norges begrunnelse for ikke å be om tilpasningstekst. EØS-vedtaket krever parlamentssamtykke i Liechtenstein før det kan tre i kraft.
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.12.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.12.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.12.2019

Sider