Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
ILUC-direktivet (Indirect Land Use Change) skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om direktivet, som EU-landene haddde frist til 10. september 2017 med å gjennomføre. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21.11.2018 nr 1731 om endring i produktforskriften.
Svensk departementsnotat offentliggjort 15.6.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 15.6.2020
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020

Sider