Miljøvirkningsdirektivet (2011): endringsbestemmelser