Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.11.2021
EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Det reviderte avfallsdirektivet og tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken ble vedtatt i 2018. EUs medlemsland hadde frist til 5. juli 2020 med å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. Ifølge KLDs EØS-notat pålegger direktivet omfattende og ambisiøse endringer og det vil bli krevende for Norge å nå de langsiktige målene for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning.
EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider