Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 30.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2019 sammen med EU å innlemme et direktiv i EØS-avtalen som gir landene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. Tidligere kunne vedtak om GMO-utsetting kun fattes av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.6.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.5.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.5.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.5.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.5.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.6.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.6.2020

Sider