Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljødirektoratet 19.10.2021 med frist 30.11.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
Gjennomføringsrapport 2016-2019 lagt fram av Kommisjonen 11.10.2021 med pressemelding
Høring om forskrift om CO2-kompensasjon igangsatt av Miljødirektoratet 8.10.2021 med frist 8.1.2022
EU vedtok i mars 2018 regelverket for fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter.
Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021

Sider