Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring om erfaringer med direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.9.2019
Det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det ble i 2011 utvidet til også å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019

Sider