Fluorgassforordningen 2024: formatet for innsending av datarapporter