Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer 2024