Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: oppgaver til Det europeiske kjemikaliebyrå