Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2019
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 15.2.2019
Rådsresolusjon vedtatt 26.11.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2018
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018
EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider