EU-programmet for sikkert satellittbasert kommunikasjon og dets tjenester: tjenesteporteføljen for statlige satelittkommunikasjonstjenester