Beslutningsprosessen: forsknings og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning - Beslutningsprosessen: forsknings og utdanning
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
24.06.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
30.12.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
30.07.2020

2021/243

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Kroatias tiltredelse til EU

2014/159

08.12.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Det europeisk ungdomsåret (2022)
01.01.2022

2022/271

24.09.2022
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
20.02.2019

2020/145

26.09.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
21.12.2017

2019/303

14.12.2019
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
26.12.2013

2015/072

Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
23.05.2014

2015/032

26.02.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Handelsagentdirektivet
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1993
Det europeiske solidaritetskorps
05.10.2018

2019/136

01.01.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
20.10.2007

2007/142

01.07.2009
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
01.01.2021

2021/266

01.01.2021
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
01.01.2014

2014/110

01.01.2014
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
01.01.2021

2021/263

01.01.2021
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
01.01.2014

2014/109

01.01.2014
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
18.01.2016

2017/094

01.01.2019
01.08.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
01.09.2020

2021/299

30.10.2021
28.01.2022
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
01.01.2021

2021/319

30.10.2021
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
01.01.2021

2021/263

01.01.2021
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
01.01.2021

2021/267

01.01.2021
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

2021/272

01.01.2021
Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
01.01.2021

2021/228

01.01.2021
Advokattjenestedirektivet
25.03.1979
01.01.1994
01.01.1997
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
14.05.2020

2021/044

06.02.2021
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
05.05.2019

2020/211

12.12.2020
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020

2020/171

01.01.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
13.06.2016

2019/303

14.12.2019
19.12.2016
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit

2019/182

15.06.2019
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
22.05.2018

2019/181

15.06.2019
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019
01.01.2019

2019/201

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
18.01.2016

2017/237

01.01.2019
01.01.2018
Europeisk rammeverk for lærlinger

2018/221

27.10.2018
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
01.01.2014

2014/109

01.01.2014
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
28.08.2009

2015/072

06.05.2015
01.01.2016
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
15.06.2017

2018/076

Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
25.07.2008

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017

2017/208

11.04.2017
Nøkkelkompetanser for livslang læring
19.01.2007

2008/019

02.02.2008
02.02.2008
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
29.04.2008

2008/093

29.04.2008
29.04.2008
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
09.11.2010

2012/139

01.01.2012
01.01.2012
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
26.05.2008

2009/040

14.03.2009
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
01.01.2007

2007/063

01.01.2007
01.01.2007
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
02.08.2008
02.08.2008
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
01.01.2014

2015/172

01.01.2014
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
01.01.2014

2014/247

01.01.2014
01.11.2014
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo
05.11.2011

2014/248

01.01.2014
01.01.2014
EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse
11.01.2013

2014/201

26.09.2014
26.09.2014
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
28.07.2009

2010/057

Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
01.01.2005

2005/088

Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL)
02.08.2008
02.08.2010
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS
05.02.2008
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC
07.02.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen
01.08.2012

2012/222

08.12.2012
16.08.2013
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
24.03.2011

2011/134

03.12.2011
09.01.2012
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
01.01.2007

2007/064

01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere
05.01.2013
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
20.12.2008

2009/091

01.01.2009
01.01.2009
Det europeiske GNSS-byrået
09.11.2010

2012/121

16.06.2012
01.01.2012
Felleseuropeisk forskning om vann
18.11.2011
18.11.2011
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning
02.08.2011
02.08.2011
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
01.01.2007

2007/064

01.01.2007
01.01.2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
03.03.2007

2010/078

12.06.2010
Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring
18.05.2010
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker
27.04.2009

2009/095

26.09.2009
24.08.2010
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
26.12.2007

2008/050

26.04.2008
24.08.2010
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
01.01.2009

2010/079

12.06.2010
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
28.07.2009

2010/057

EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)

2010/016

Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
20.04.2009

2009/159

05.12.2009
15.12.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
21.08.2008

2008/127

06.12.2008
12.01.2009
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
30.07.2004

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
22.12.2006

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
09.04.2007

2007/142

01.07.2009
01.07.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
01.01.2007

2007/132

EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
02.08.2008
02.08.2008
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
15.06.2008
15.06.2008
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
19.01.2007

2008/019

02.02.2008
02.02.2008