Beslutningsprosessen: forsknings og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning - Beslutningsprosessen: forsknings og utdanning
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser
18.05.2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
30.07.2020

2021/243

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Kroatias tiltredelse til EU

2014/159

08.12.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Europeisk kompetanseår 2023
12.05.2023

2023/244

23.09.2023
Det europeiske ungdomsåret (2022)
01.01.2022

2022/271

24.09.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
24.06.2019

2022/323

10.12.2022
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
21.12.2017

2019/303

14.12.2019
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
26.12.2013

2015/072

Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
23.05.2014

2015/032

26.02.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
01.01.2021

2021/266

01.01.2021
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
20.10.2007

2007/142

01.07.2009
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
28.08.2009

2015/072

06.05.2015
01.01.2016
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
20.02.2019

2023/028

21.06.2023
Handelsagentdirektivet
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1993
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
30.12.2021

2022/322

10.12.2022
09.03.2023
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
15.06.2017

2018/076

Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
22.05.2018

2019/181

15.06.2019
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
01.01.2021

2021/263

01.01.2021
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
01.01.2014

2014/109

01.01.2014
Det europeiske solidaritetskorps
05.10.2018

2019/136

01.01.2019
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
01.01.2014

2014/110

01.01.2014
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
18.01.2016

2017/094

01.01.2019
01.08.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
01.09.2020

2021/299

30.10.2021
28.01.2022
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
01.01.2021

2021/319

30.10.2021
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
01.01.2021

2021/263

01.01.2021
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
01.01.2021

2021/267

01.01.2021
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

2021/272

01.01.2021
Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
01.01.2021

2021/228

01.01.2021
Advokattjenestedirektivet
25.03.1979
01.01.1994
01.01.1997
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
14.05.2020

2021/044

06.02.2021
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
05.05.2019

2020/211

12.12.2020
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020

2020/171

01.01.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
13.06.2016

2019/303

14.12.2019
19.12.2016
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit

2019/182

15.06.2019
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019
01.01.2019

2019/201

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
18.01.2016

2017/237

01.01.2019
01.01.2018
Europeisk rammeverk for lærlinger

2018/221

27.10.2018
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
01.01.2014

2014/109

01.01.2014
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
25.07.2008

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017

2017/208

11.04.2017
Nøkkelkompetanser for livslang læring
19.01.2007

2008/019

02.02.2008
02.02.2008
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
29.04.2008

2008/093

29.04.2008
29.04.2008
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
09.11.2010

2012/139

01.01.2012
01.01.2012
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
26.05.2008

2009/040

14.03.2009
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
01.01.2007

2007/063

01.01.2007
01.01.2007
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
02.08.2008
02.08.2008
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
01.01.2014

2015/172

01.01.2014
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
01.01.2014

2014/247

01.01.2014
01.11.2014
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo
05.11.2011

2014/248

01.01.2014
01.01.2014
EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse
11.01.2013

2014/201

26.09.2014
26.09.2014
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
28.07.2009

2010/057

Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
01.01.2005

2005/088

Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL)
02.08.2008
02.08.2010
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS
05.02.2008
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC
07.02.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen
01.08.2012

2012/222

08.12.2012
16.08.2013
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
24.03.2011

2011/134

03.12.2011
09.01.2012
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
01.01.2007

2007/064

01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere
05.01.2013
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
20.12.2008

2009/091

01.01.2009
01.01.2009
Det europeiske GNSS-byrået
09.11.2010

2012/121

16.06.2012
01.01.2012
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning
02.08.2011
02.08.2011
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
01.01.2007

2007/064

01.01.2007
01.01.2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
03.03.2007

2010/078

12.06.2010
Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring
18.05.2010
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker
27.04.2009

2009/095

26.09.2009
24.08.2010
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
26.12.2007

2008/050

26.04.2008
24.08.2010
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
01.01.2009

2010/079

12.06.2010
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
28.07.2009

2010/057

EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)

2010/016

Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
20.04.2009

2009/159

05.12.2009
15.12.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
21.08.2008

2008/127

06.12.2008
12.01.2009
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
30.07.2004

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
22.12.2006

2009/094

01.01.2009
01.01.2009
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
09.04.2007

2007/142

01.07.2009
01.07.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
01.01.2007

2007/132

EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
01.01.2007
01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
02.08.2008
02.08.2008
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
15.06.2008
15.06.2008
Etableringsadgang og adgang til å yte tjenester knyttet til handel med og distribusjon av giftige stoffer
18.04.1975
01.01.1994
Overgangsregler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for virksomheter innen handel med og distribusjon av giftige stoffer
18.04.1975
01.01.1994
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
19.01.2007

2008/019

02.02.2008
02.02.2008