Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)