Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker