EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027: driftskrav