EU-henstilling om grunnleggende kompetanser og skolefrafall

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til rådsrekommandasjon om veien til suksess i skolen: håndtering av dårlige resultater med hensyn til grunnleggende kompetanser og frafall under utdanning

(In preparation) Proposal for a Council Recommendation on pathways to schhol success - tackling underachievement in basic skills and early leaving from education and training

Siste nytt

Høring om initiativet for rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 24.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 23.6.2021)

Vejen til succes i skolen: Håndtering af dårlige resultater med hensyn til grundlæggende kompetencer og tidligt frafald fra uddannelser

For at virkeliggøre det europæiske uddannelsesområde inden 2025 planlægger Kommissionen at lancere initiativet "Vejen til succes i skolen".

Det skal fremme bedre uddannelsesresultater for alle unge europæere, bl.a. ved at

• hjælpe eleverne med at opnå et grundlæggende færdighedsniveau i læsning, matematik og naturvidenskab

• reducere tidligt frafald fra uddannelser

• tilskynde eleverne til at gennemføre en gymnasial uddannelse

Initiativet skal føre til et forslag til Rådets henstilling med fokus på sårbare grupper.

Køreplaner

Feedbackperiode: 07 maj 2021 - 04 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)3067272

Offentlig høring

Feedbackperiode: 24 juni 2021 - 30 september 2021 (midnat, dansk tid)