Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos