Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv