EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om læring for miljømessig bærekraft

Proposal for a Council Recommendation on learning for environmental sustainability

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 25.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.1.2022)

Kommissionen opfordrer til, at miljømæssig bæredygtighed skal være et centralt princip i EU's uddannelsessystemer

Kommissionen offentliggjorde i dag et forslag til Rådets henstilling om læring med henblik på miljømæssig bæredygtighed. Formålet med forslaget er at støtte EU-landene, skoler, videregående uddannelsesinstitutioner, ikkestatslige organisationer og alle uddannelsesudbydere i at give de lærende en forståelse af og færdigheder inden for bæredygtighed, klimaforandringer og miljø. En ny europæisk kompetenceramme for bæredygtighed, der offentliggøres af Det Fælles Forskningscenter, og som også er tilgængelig fra i dag, kortlægger de kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling, herunder kritisk tænkning, initiativtagning, respekt for naturen og forståelse de virkninger hverdagens handlinger og beslutninger har på miljøet og det globale klima.

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: De unges engagement har været en omvæltning for, hvordan vi ser på klima og miljø. Gennem vores ungdomsprogrammer, Det Europæiske Solidaritetskorps og DiscoverEU, fremmer vi bæredygtighedstanken, der inddrager vores unge. Dette er et skridt videre i arbejdet hen imod en bedre integration af bæredygtighed i uddannelse."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Der gøres et enormt arbejde i hele Europa for at hjælpe børn, unge og voksne med at lære om og engagere sig i klimaforandringer, tab af biodiversitet og bæredygtighed. Vores mål er at bygge videre på disse bestræbelser og arbejde tæt sammen med EU-landene for at sætte bæredygtighed i centrum for uddannelsessystemerne. Alle lærende har fra en tidlig alder brug for muligheder for at forstå og gøre en indsats for miljømæssig bæredygtighed for at beskytte vores planet og vores fremtid."

I Kommissionens forslag opfordres EU-landene til:

  • at give lærende i alle aldre adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet om klimaændringer, biodiversitet og bæredygtighed
  • at indføre læring med henblik på miljømæssig bæredygtighed som et prioriteret område i uddannelsespolitikker og -programmer med henblik på at støtte og gøre sektoren i stand til at bidrage til den grønne omstilling
  • at tilskynde til og fremme tværinstitutionelle tilgange til bæredygtighed, som omfatter undervisning og læring, udvikling af visioner, planlægning og forvaltning, aktiv inddragelse af lærende og personale, forvaltning af bygninger og ressourcer, partnerskaber med lokalsamfundene og med samfundet som helhed
  • at mobilisere nationale midler og EU-midler til investeringer i bæredygtig og grøn infrastruktur, uddannelse, værktøjer og ressourcer for at øge modstandsdygtigheden og beredskabet inden for uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på den grønne omstilling.

Som svar på en Eurobarometer-undersøgelse om, hvad der burde være de vigtigste prioriteter for EU i de kommende år, angav de unge især beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af klimaforandringer (67 %) efterfulgt af bedre uddannelse(56 %). Dette viser, hvor vigtigt det er at handle.

Erasmus+-programmet for 2021-2027 sætter også stærkt fokus på den grønne omstilling inden for uddannelse. I forbindelse med det årlige arbejdsprogram for 2022 vil der blive givet prioritet til projekter, der udvikler grønne kompetencer og færdigheder, fremtidsorienterede læseplaner og uddannelsesudbyderes planlagte tilgange til bæredygtighed. En særlig indkaldelse af forslag til store projekter vil yde finansiering til at identificere, udvikle og afprøve innovative tilgange til uddannelse i miljømæssig bæredygtighed. Kommissionen vil også tilbyde uddannelsesmuligheder og praksisfællesskaber for undervisere gennem School Education Gateway og eTwinning. Kommissionens nye portal for det europæiske uddannelsesområde giver let adgang til oplysninger om uddannelse i EU, herunder specifikke oplysninger om grøn uddannelse.

Næste skridt

Kommissionens forslag vil blive drøftet af EU-landene og derefter vedtaget af EU's undervisningsministre. Kommissionen vil støtte gennemførelsen af henstillingen gennem læring og udveksling mellem EU-landene, interessenter og partnerlande.

Baggrund

Med henblik på udarbejdelsen af forslaget gennemførte Kommissionen en bred høring om den aktuelle situation med hensyn til muligheder for læring om miljømæssig bæredygtighed i EU. En offentlig undersøgelse, der blev gennemført fra juni til september 2021, modtog over 1 300 svar og 95 holdningsdokumenter. Der blev også indsamlet input under en række onlinehøringsworkshopper med politiske beslutningstagere, undervisere, ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, forskere og andre interesserede organer og organisationer. Høringerne understregede den afgørende rolle, som uddannelse spiller med hensyn til at hjælpe folk med at forstå og træffe foranstaltninger vedrørende miljømæssig bæredygtighed.

I den offentlige undersøgelse rangordnede 71 % af respondenterne uddannelse som den vigtigste sektor i denne henseende, over offentlige organer og regeringer (56 %) og medier (34 %). At give lærere, undervisere, ungdomsledere og akademisk personale muligheder for faglig udvikling af høj kvalitet med hensyn til miljø og bæredygtighed blev anset for at være en hovedprioritet for indsatsen sammen med at gøre bæredygtighed til et tværgående spørgsmål i læseplaner og studieprogrammer.

Yderligere oplysninger

Forslag til Rådets henstilling om læring med henblik på bæredygtighed

Den europæiske kompetenceramme for bæredygtighed

Det europæiske uddannelsesområde

Elev- og lærerhjørnet

School Education Gateway (skoleuddannelsesportalen)

eTwinning