EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere