EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships