Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker