Henstilling om nett- og fjernundervisning i grunnskole og videregående opplæring

Tittel

(Under forberedelse) Rådsrekommandasjon om nett- og fjernundervisning i grunnskole og videregående opplæring

(In preparation) Council Recommendation on online and distance learning in primary and secondary education (

Siste nytt

Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 13.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 13.4.2021)

Online and distance learning in primary and secondary education

Drawing on lessons from the COVID-19 crisis, the Commission will propose a Council Recommendation on online and distance learning in primary and secondary education. This will help to create a shared vision and understanding at EU level of what school education systems need to develop in order for a blend of different learning approaches to be effective, inclusive and engaging.

Roadmap

Feedback period: 13 April 2021 - 11 May 2021 (midnight Brussels time)

Roadmap - Ares(2021)2385521

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet