Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)