Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EU-høring om Kommisjonens handlingsplan igangsatt 30.10.2015
Sluttevaluering lagt fram av Kommisjonen 30.09.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.9.2015
En EU-rapport om situasjonen for unge i Europa viser at utdannings­nivået er høyere enn tidligere og at færre dropper ut av skolen. Likevel er nesten 9 millioner unge arbeidsløse og 27 millioner er nær fattigdoms­grensen eller risikere å falle utenfor i samfunnet. Rapporten viser hvordan EU og landene i Europa forsøker å løse de ulike utfordringene.
Årsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.8.2015
Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 23.10.2017
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge etter godkjenning av Stortinget. Beslutningen trer i kraft 06.06.2015
Veikart godkjent av Rådet 29.05.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.5.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.02.2015
EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.01.2015
EØS-komitebeslutning 13.11.2014
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme en forordningen (dette faktaarket) og en beslutning om EUs Galileo-program i EØS-avtalen. Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem (GPS) under sivil kontroll. EGNOS er et støttesystem for GPS, men vil på sikt også bli et støttesystem for Galileo. Den totale kostnaden ved Norges deltakelse i Galileo og EGNOS for perioden 2014–2020 er anslått til 1,55 mrd. kroner. Regjeringen hadde på forhånd innhentet Stortingets samtykke til norsk deltakelse i finansiering og gjennomføring av programmet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 16.10.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 03.10.2014
Høring om evaluering av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 7.8.2019
Rapport utarbeidet for Kommisjonen lagt fram 22.09.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.09.2014

Sider