Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 10.9.2013
Kommisjonen la 10. juli 2013 fram forslag til ti fellesforetak og felles forskningsprogrammer (se egne faktaark) under rammeprogrammet Horizon 2020, ledsaget av en meddelelse om offentig-privat partnerskap (dette faktaarket). Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 10. september 2013.
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.8.2013
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.7.2013
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.4.2013
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.4.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.4.2013
Kommisjonen la 5. april 2013 fram en rapport med statistiske data om kvinner i forskning. Rapporten viser at selv om andelen av kvinnelige forskere i Europa er stigende, er kvinner stadig underrepresenteret i vitenskapelige disipliner og i forhold til å oppnå en forskerkarriere. På enkelte områder ligger Norge på topp i Europa, for eksempel når det gjelder andelen av kvinnelige ledere av høyere utdanningsinstitusjoner (31.8 %). For andelen av kvinnelige professorer plasserer Norge seg bare litt over EU-gjennomsnittet (21.4% mot EU 19.8%), langt unna topp-landet Romania (35.6%), men likevel foran Sverige (20.0%) og Danmark (15.0%).
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.3.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.3.2013
Rapport lagt fram på rådsmøtet 19.2.2013
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013

Sider