Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 10.8.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.8.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2011
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.7.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.6.2011
Kommisjonen offentliggjorde 9. juni 2011 en 765 siders rapport om forsknings- og innovasjonsituasjonen i EUs medlemsland og seks assosierte land (deltakerland i EUs rammeprogram for forskning, inkludert Norge). Rapporten, som vil bli utgitt annethvert år, er første utgave innenfor rammene av initiativet innovasjons-EU. Den erstatter en tidligere rapportserie om vitenskap, teknologi og konkurrenseevne. Rapportens åtte faktasider om Norge omfatter både nasjonal forsknings- og innovasjons-statistikk og status for norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram pr. mars 2011.
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 20.5. 2011; EFTA/EØS-kommentar vedtatt 13.5.2011
EUs utdanningsministre vedtok 20. mai 2011 en uttalelse om Europakommisjonens meddelelse fra 17. februar 2011 om å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre. De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 13. mai 2011 felles kommentarer til EU-institusjonene om meddelelsen. Ifølge Kommisjonen bør førskoleundervisningen ha en god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår.
EØS/EFTA-kommentarer offentliggjort 5.5.2011
Ungdom i bevegelse er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi, og inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. I EFTA/EØS-kommentarer av 5. mai 2011 gir Norge, Island og Liechtenstein felles synspunkter på hva Kommisjonen bør prioritere i forslaget til EUs kommende ungdoms-, utdannings- og opplæringsprogrammer som er under forberedelse. De nye programmene skal starte i 2014.
Rapport fra Norges EU-delegasjon 2.5.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.4.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.4.2011
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 25.3.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.3.2011
Rådskonklusjoner vedtatt fram 9.3.2011
Kommisjonen offentliggjorde i november 2010 en rapport fra en ekspertgrupp som har evaluert de første 3-4 årene av EUs 7. rammeprogram for forskning. Evalueringspanelet bestod av ti uavhengige eksperter, blant dem direktøren i Norges forskningsråd, Arvid Hallén (bildet). Rapporten inneholder ti anbefalinger for å styrke effektene av det europeiske forskningssamarbeidet. EUs forskningsministre vedtok 9. mars 2011 sine kommentarer til rapporten.

Sider