EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Europeisk høyere utdanning i verden

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European higher education in the world

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 26.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.7.2013, dansk utgave)

Europæiske universiteter må tænke globalt, siger Kommissionen
Internationale videregående uddannelser er under rivende udvikling i omfang og form i takt med den stigende konkurrence fra lande som Kina og Indien. Europas 4 000 universiteter må derfor ændre måden, hvorpå de arbejder – ikke kun internationalt, men også hvordan de uddanner europæiske studerende i deres hjemlande. Europa-Kommissionen søsætter i dag en ny strategi, "De europæiske videregående uddannelser over for resten af verden", som sigter mod at sikre, at europæiske studerende får de internationale færdigheder, de har brug for til at arbejde et hvilket som helst sted i verden, og at Europa forbliver det mest attraktive mål for internationale studerende. Erasmus+, det nye EU-program for uddannelse, ungdom og idræt, vil fordele mere end 400 mio. EUR om året i støtte til internationale udvekslinger af studerende og øget samarbejde mellem europæiske universiteter og deres partnere verden over.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Europæiske universiteter må tænke globalt. De må handle strategisk for fuldt ud at udnytte Europas ry for at have videregående uddannelser af allerhøjeste kvalitet. De må fremme de studerendes og de ansattes internationale mobilitet, tilbyde innovative studieordninger af verdensklasse samt fremme fremragende undervisning og forskning. Mens mange europæiske universiteter har gode forbindelser inden for EU, er der mange, der mangler en klar strategi for styrkelsen af forbindelserne med ikke-europæiske partnere. Dette må ændres hurtigst muligt. Kommissionen vil støtte medlemsstaterne, så de kan udvikle deres internationale netværk inden for videregående uddannelser. Der er ikke nogen one-size-fits-all-model for dette. Landene må satse på deres egne styrker."

Der er mere end 19 mio. studerende indskrevet på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner i EU. Kommissionen understreger, at universiteterne også må fremme et internationalt perspektiv blandt de 85 % af deres studerende, der ikke er mobile, så disse studerende også får de internationale færdigheder, der kræves i en globaliseret verden. Det betyder, at universiteterne må udvikle internationale studieordninger, fremme sprogkundskaber og udvide adgangen til digital læring.

Alt i alt forventes antallet af studerende ved de videregående uddannelser at firdobles fra omkring 100 mio. i 2000 til 400 mio. i 2030. Særlig kraftig vækst forventes i Asien og Latinamerika. I øjeblikket tiltrækker Europa omkring 45 % af alle internationale studerende, men konkurrenterne øger deres investeringer i videregående uddannelser kraftigt. De største udbydere af internationalt mobile studerende er Kina, Indien og Sydkorea.

Det nye program, Erasmus+, der søsættes i januar 2014, vil for første gang samle mulighederne for studerende fra lande uden for Europa, som ønsker at tilbringe en del af deres uddannelser ved et europæisk universitet, og for europæiske studerende, som ønsker det modsatte. 135 000 udvekslinger af studerende og ansatte mellem EU og resten af verden vil blive finansieret — 100 000 flere end under det eksisterende Erasmus Mundus-program — ud over 3 mio. udvekslinger af studerende og ansatte inden for EU.

Baggrund
De europæiske videregående uddannelser over for resten af verden bygger på arbejde, der indledtes i 2011 med EU's dagsorden for modernisering af videregående uddannelser (IP/11/1043), der sigter mod at forbedre kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser for at sikre, at unge mennesker har det rette sæt af færdigheder til brug på arbejdsmarkedet.

Kommissionen er fast besluttet på at styrke akademiske partnerskaber i hele verden. Kommissionen vil gennem den nye generation af EU-programmer, navnlig Erasmus+ og Horisont 2020 vedrørende forskning, bygge videre på Marie Curie-aktionernes og Erasmus Mundus' succes for at sikre, at internationaliseringen og moderniseringen af de europæiske videregående uddannelser prioriteres højt.

Kommissionens internaliseringsstrategis vigtigste formål er at:

• øge kvaliteten af de europæiske uddannelser ved at lette peerlæring, samarbejde og sammenligning med andre uddannelsesudbydere verden rundt

• øge innovation og jobskabelse i Europa ved at tiltrække internationalt mobile studerende og kvalificerede migranter

• udvide de studerendes horisont, øge deres arbejdsegnethed og forberede dem på at blive til verdensborgere, samt

• påvirke og engagere nye målgrupper på en måde, der fremmer EU's stilling i verden.

Yderligere oplysninger

Facts & Figures: European higher education in the world

Europa-Kommissionen: uddannelse og erhvervsuddannelse

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2013
Annen informasjon