Midtveisevaluering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap

Midtveisevaluering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap

Public Stakeholder Consultation – Evaluation of Public-Public Partnerships (Art.185 initiatives) in the context of the Horizon 2020 Interim Evaluation

Høring igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

Period of consultation
From 27.01.2017 to 30.04.2017

Objective of the consultation
The objective of the consultation is to collect information from a wide audience on different aspects of the design and implementation of the Art.185 Initiatives operating under Horizon 2020 or FP7.