Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Illustrasjon: Europakommisjonen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021
Europaparlamentet la 27. april 2021 siste hånd på beslutningsprosessen for EUs forsknings- og innovasjonsprogram 2021-2027 etter enighet med Rådet. Programmet får et EU-budsjett på 95.5 milliarder euro. I tillegg kommer bidrag fra assosierte land. Regjeringen har bedt Stortinget samtykke til norsk deltakelse med et antatt bidrag på 2.6 milliarder euro.
Høring om initiativet for planlagt rekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 28.4.2021 med frist 21.7.2021
Høring om initiativet for planlagt rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2021 frist 16.7.2021
Høring om initiativet for planlagt rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 20.4.2021 med frist 13.7..2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.4.2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 13.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.5.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021
EØS-notat offentliggjort 27.2.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 23.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om evaluering av rekommandasjonen lagt fram av Kommisjonen 12.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2021
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konklusjoner med pressemelding vedtatt av Rådet 1.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020
Rapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 28.10.2020
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider