Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser