Veipakken 2017

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp 32017H0948 Nr. 181/2021
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy KOM(2017) 279 32018R0956 Nr. 396/2021 LOV 2022-06-17 nr 71, FOR 2022-06-17 nr 1041, FOR 2022-09-02 nr 1539
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester C(2017) 3574 32017R1926 Nr. 120/2021 FOR 2021-03-19 nr 987
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering KOM(2017) 277 32020R1054 Nr. 78/2022 LOV 2022-06-22 nr 84, FOR 2022-06-22 nr 1132 (ikraftsetting), FOR 2022-10-12 nr 1741
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører KOM(2017) 278 32020L1057 Nr. 188/2022 FOR 2023-06-30 nr 1178
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser KOM(2017) 282 32022L0738
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser KOM(2017) 281 32020R1055 Nr. 77/2022 LOV 2022-06-22 nr 84, FOR 2022-06-22 nr 1132 (ikraftsetting), FOR 2022-10-12 nr 1757
Bompengedirektivet 2019 (EETS) KOM(2017) 280 32019L0520
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter KOM(2017) 276
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022 KOM(2017) 275 32022L0362
EU-strategi for veitransport