Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy