Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
Digital portal for informasjon om det indre marked
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere

Sider