Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Prodhynet
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Quad-Chem
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Hypred
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
Biocider: godkjenning av jodprodukter av PT3-familien fra Ecolab
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon)
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8

Sider