Progresjonsoversikt

Europalovs artikkel om beslutningsprosessen gir oversikt over hvilke trinn en rettsakt er gjennom fra initiativstadiet i EU til gjennomføring i norsk regelverk.

I Europalov viser vi beslutningsprosessen i det vi kaller Progresjon. Oversikten vises i faktaarkene og har alltid 5 trinn. 

Trinnet som rettsakten befinner seg på er uthevet, og utfyllende informasjon om prosessen står under trinnet. Man kan klikke på progresjonsoversikten for å komme til utfyllende informasjon i artikkelen 'Om beslutningsprosessen'.

Dette er de 5 trinnene Europalov viser:

1 EU-forslag 
   1.1 Kommisjonen forbereder
   1.2 Komitebehandling eller klarering med Europaparlamentet og Rådet
   1.3 Europaparlamentet og Rådet diskuterer

2 EU-forslag vedtatt og publisert
   2.1 EØS/EFTA-landene vurderer EØS-relevans og -innlemmelse

3 EØS/EFTA og EU diskuterer
   3.1 EØS/EFTA og EU vurderer utkast til EØS-komitebeslutning

4 EØS-komitebeslutning vedtatt
   4.1 Parlamentsprosedyrer: regjeringen forbereder proposisjon
   4.2 Parlamentsprosedyrer: Stortinget behandler samtykkeproposisjon
   4.3 Parlamentsprosedyrer ikke avsluttet i alle EFTA/EØS-land
   4.4 Forvaltningen: norske rettsregler under utarbeidelse

5 Ferdigbehandlet
   5.1 Gjennomført i Norge

 

Har du spørsmål; send en epost til europalov@lovdata.no!

 

Publisert 13.11.2023