Saksområder

Europalovs saksområder er en sammenstilling av informasjon om dokumenter fra ulike vedlegg og protokoller i EØS-avtalen som omhandler samme politikkområdet. Det gjør det enkelt å holde deg oppdatert.

Oversiktsside med de 21 saksområdene gir deg mulighet til å gå rett til viktig informasjon på ditt arbeidsfelt; https://europalov.no/omrade 

Velg ditt område og finn mer utfyllende informasjon:

 1. Kronologisk oversikt over alle de siste endringene, med mulighet for å filtrere inn på dokumenttype eller underområde.
 2. Informasjon om beslutningsprosessen for alle saker på saksområdet. Oversiktstabellene viser hvor i beslutningsprosessen alle relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg, for eksempel for disse stegene:
  1. Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen
  2. Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet
  3. EU-rettsakter under behandling i EØS-organene
  4. EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet
  5. EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes
  6. EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet
 3. Nyttige artikler fra ande nettsteder

 

Publisert 28.11.2023